úterý 25. září 2018

Počet ambulantních porodů za 9 měsíců roku 2018

K 25. září evidujeme 183 předčasných odchodů z porodnice. Nejčastěji se ambulantně rodí ve Vyškově, Podolí, Chebu, Rakovníku... viz obrázek níže.


pondělí 17. září 2018

Ambulantní porod nám nestačí

Dne 6. září 2018 se sešly ambasadorky změn v porodnictví s ministrem zdravotnictví panem Adamem Vojtěchem, aby mu vysvětlily co jsou porodní domy a v čem tkví jeho výhody v péči o matku a dítě. Pan ministr se paní Kupšovské zeptal, proč ženám tedy nestačí ambulantní porod a chtějí porodní dům. 


A proč nám tedy nestačí ambulantním porod a chceme mít volbu rodit v českém porodním domě.

čtvrtek 6. září 2018

Setkání s ministrem zdravotnictví

Dnes jsme se potkaly s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ohledně vysvětlení poptávky po porodních domech a kontinuální péči porodních asistentek.

Předložily jsme mu za ambulantniporod.cz toto (dokument ke stažení)

V současné době je pro české rodičky jednou z možných voleb „ambulantní porod“ (předčasný odchod matky a dítěte domů z porodnice před uplynutím 72 hodin, upraveno Věstníkem 08/2013). Náplní ambulantního porodu ve své podstatě není průběh porodu jako takový. Rodičky musí pečlivě volit porodnici tak, aby vůbec byly fyzicky schopné brzy po porodu odejít - tato porodní turistika (a vlastně i ambulantní porody jako takové) je přímým důsledkem chybějících závazných standardů v péči o nízkorizikovou rodičku a plod/novorozence.

70 % žen a dětí odejde při AP do 24 hodin od porodu. Pro předčasný odchod však potřebujeme navazující péče terénních porodních asistentek (a ta tu chybí pro všechny rodičky), a aby všichni PLDD akceptovali prohlédnout dítě mladší 72 hodin. Rodiče se také setkávají v porodnici s překážkami ze strany dětských lékařů a sester, kteří nerespektují znění Věstníku MZ 08/2013.


V roce 2015 proběhlo v českých porodnicích 1102 ambulantních porodů (tj. cca 1 % všech porodů v porodnicích). V roce 2014 jich bylo 980 a o rok dříve 743. Přestože se pohybujeme v dosti nízkých počtech, za poslední dekádu se jedná o nárůst o cca 400 %. Statistiky za 2016 a 2017 stále zpracovává ÚZIS.
AP.cz disponuje údaji 156 ambulantních porodů za rok 2018.

Postřeh od matek:
Neexistence porodních domů přivádí i druhou stranu – zdravotnické zařízení (ZZ) -k nepříjemným situacím, že musí čelit požadavkům ze stran rodin, které není schopno nebo ochotno splnit. Tyto rodiny by velice pravděpodobně byly uspokojeny nabídkou porodních domů a zároveň by ZZ nebyla zatěžována požadavky těchto rodin (např. bonding, výdej placenty, koktejl z placenty, lotosový porod, sourozenci u porodu, porod pouze se zvolenou porodní asistentkou,…)

úterý 4. září 2018

Novorozenecký laboratorní screening - audit?

Dotaz na primářku laboratoře Ing. Karolínu Peškovou

Dobrý den,

ráda bych zjistila, zda existuje nějaký způsob, jak laboratoř/e kontrolují, auditují správnost provádění odběrů krve v ZZ. Pracuji totiž s rodiči, kteří odchází z porodnice s dítětem před 72 hodinami po porodu a dovídám se běžně, že jim je nabízen screening i před uplynutím 48 hodin! Toto se dovídám také od rodičů, kteří jsou hospitalizování s dětmi v ZZ běžně, tedy 3 dny a víc. Mladá zdravotnice z ÚMPD mi dokonce sdělila, že běžně krev z paty vymačkávala! S věstníkem 06-2016 se setkala poprvé až ode mne.

Vím, kdy je doporučeno provádět NLS, četla jsem věstníky a považuji screening ze suché kapky za velmi přínosný test.
Dovedu si představit tragické důsledky toho, kdy se test pořídí brzo (dokonce v den porodu!) a novorozenec bude nemocný, nicméně test vyjde negativně.

Co byste doporučili rodičům, kteří se dozví později, že test byl chybně proveden?
Jakým způsobem je prováděna kontrola správnosti provádění odběrů a kdo to má na starost?

S pozdravem,...


Odpověď primářky laboratoře Ing. Karolíny Peškové

Dobrý den,

pokusím se shrnout Vaše otázky a odpovědět.

Za správnost odběru odpovídá osoba, která odběr provádí, tedy většinou sestřička v porodnici, vyšetření indikuje a potvrzuje razítkem na novorozeneckou kartičku lékař. My jako laboratoř zodpovídáme za správně provedený test a za jeho správnou interpretaci.

Pořádáme pravidelné edukace - přednášky pro sestřičky po celé republice a zároveň rozesíláme edukační materiály do všech porodnic a také na řadu gynekologií. Edukace se týká jak techniky odběru, tak vysvětlení přínosu a významu novorozeneckého screeningu, včetně vysvětlení, proč je důležité odebírat za definovaných podmínek daným postupem. Současně jsme v kontaktu se všemi našimi porodnicemi a probíhají individuální telefonické edukace a konzultace, pokud zjistíme problém v odběru nebo je třeba odebrat nový materiál.

Pokud rodiče chtějí novorozenecký screening zopakovat, měli by se obrátit na svého pediatra, který může novorozeneckou kartičku odebrat a s vysvětlením, proč je třeba test zopakovat zaslat do laboratoře a my test provedeme.

Pokud se ptáte na kontrolní mechanismy - má je nastavena každá porodnice a každá laboratoř.

Samozřejmě, že může dojít k pochybení, ale pevně věřím, že se vždy jedná o neúmyslnou chybu jednotlivce, kterým se samozřejmě všichni snažíme zabránit a předejít.

Jde nám všem o zdraví našich dětí. Proto ve zdravotnictví pracujeme a novorozeneckému screeningu se věnujeme.

S pozdravem

Karolína Pešková

pondělí 3. září 2018

Ambulantní porod po překotném porodu

Po neplánovaném domácím porodu jsem byly s dcerou odvezeny záchrannou službou do porodnice. 

Klasicky dva hodiny na porodním boxu, kde se dcera bez problémů přisála. Původně jsem měla v plánu nás nechat zkontrolovat a odejít hned, ale chtěla jsem si odpočinout, protože starší dcera by vyžadovala moji plnou pozornost, a tu bych ji nebyla schopna dat a zároveň se věnovat miminku. Další variantou byl odchod večer, ale dcera s manželem přišla na návštěvu a byla úplně v pohodě, takže jsem se rozhodla zůstat do rána na vizitu i kvůli manželovi, který měl strach. Druhý den ráno probíhala kontrola kyčlí a až poté dětská vizita (cca 10:15). To už byl manžel v nemocnici a dohodli jsme se, že už to vydržíme do oběda a pak jim řekneme, že půjdeme. V noci jsem toho moc nenaspala a necítila jsem se úplně stoprocentně, že bych ustala případný nátlak. Poprosila jsem manžela, aby šel na sesternu on. Dohodli jsme se, ze si zakouří a já mu řeknu, co a jak. Ale očividně nic navíc nepotřeboval a šel tam rovnou z venku. Nejdříve přišla první sestra se zeptat, zda chci jít sama nebo i s miminkem. Poté, co jsem řekla, že samozřejmě i s miminkem, přišla druhá sestra, která mluvila o standardních postupech, že miminko musí přibrat a že 72 hodin, ale že nám zavolá staniční sestru. Přišla, představila se a začala se vyptávat na porod (dost zdravotníků bylo překvapeno, že to nebyl plánovaný domácí porod), a jestli je to první nebo druhé dítě, jak dlouho jsem kojila apod. Byl vidět opravdu zájem o zdraví miminka, otázky mně ani manželovi nebyly nepříjemné, ani nevyzněly útočně nebo negativně. Po cca patnáctiminutovém rozhovoru řekla, že pokud opravdu chceme, tak to jde zařídit. Rozloučili jsme se a poděkovali. Za cca deset minut jsem podepsala negativní reverz na sebe a přinesly mi zprávu, a sestra řekla, co se mi muže stát a co mám dělat. V podstatě kdykoliv přijet k nim nebo ke svému gynekologovi. Za dalších cca patnáct minut přišla dětská doktorka s reverzem a popsala, co je potřeba. Odběr z patičky a vyšetření sluchu. Popsala rizika bez výhrůžek nebo strašení, do 24 hodin nás prý musí vidět lékař a do dvou dnů ošetřující pediatr. Podepsala jsem reverz za malou. Doktorka poprosila o strpení, že nám přinesou ještě očkovací průkaz a propouštěcí zprávu. V tu dobu jsem nás sbalila, převlékla sebe a připravila věci pro malou. Poté přišla sestra s průkazem a zprávou. Celé trvalo opravdu maximálně hodinu od odchodu staniční, jinak cca hodinu a půl od oznámení. Rozloučili jsme se se spolubydlící, na sesterně ještě jednou za vše poděkovali a odjeli domu ❤️ Zítra mě čeká rozhovor s pediatrou a uvidím, zda odběr na NLS udělá ona nebo domluvená PA.