pátek 5. října 2018

Průzkum dostal podporu od ÚDMP

Hovořila jsem s profesorem Viktorem Kožichem, na kterého jsem dostala kontakt od Markéty Pavlíkové (www.biostatisticka.cz). 
Pan profesor pracuje v Ústavu dědičných metabolických poruch (ÚDMP) v Laboratoři biochemické genetiky - tedy místa, kde se sběhnou všechny nabrané kartičky novorozeneckého laboratorního screeningu.

Kontaktovala jsem ho e-mailem kvůli průzkumu, který jsem zahájila v září 2018, ohledně správnosti techniky odběru krve novorozenců kvůli novorozeneckému laboratornímu screeningu (NLS) v českých porodnicích i mimo ně. Na sociálních sítích se množily příběhy, kdy krev byla odebírána dětem ihned po porodu, či v průběhu jednoho dne, krev byla násilím mačkána z paty do modřin, v nepřítomnosti svých zákonných zástupců (děti mají právo mít u sebe svého zástupce, pokud to zástupci nevědí, musí jim to zdravotník říct) a patička se před odběrem nenahřívala. Tedy způsoby odběru v rozporu s metodikou vydanou MZ 06-2016.

Pan profesor Kožich mi vysvětlil podrobně proces zpracování vzorků krve včetně úskalí času, jak se k nim dostávají kartičky, a z jakého důvodu se v metodice doporučuje odběr 48-72 hodin od porodu. Pohovořili jsme o edukaci osob, které ve zdravotnických zařízení i mimo ně odebírají vzorky krve z patiček novorozenců. V roce 2016 ÚDMP pořádalo po republice edukační akce pro zástupce nemocnic. Připravilo plakáty, letáky, aby se rodiče dozvěděli alespoň základní informace o odběru a případných výsledcích. Laboratoř má na webu veřejně přístupné informace o správném odběru pro laiky i odborníky.
Také mi vyprávěl o průzkumu, který Ústav provedl mezi matkami (3000 obeslaných, asi třetina se vrátila vyplněná zpět), aby zjistili, jaké informace matky dostaly o NLS. Překvapivě nejvíc informací věděly matky nad 30, které rodily ve středně velkých porodnicích z větších měst.

Informoval mne, že příští rok budou podobné edukační akce pro zdravotníky opakovat, a to v rozsahu podle rozpočtu, který jim na to přiklepne Ministerstvo zdravotnictví. Velmi ráda panu profesorovi předám výsledky průzkumu k jejich žádosti o finanční příspěvek na tuto edukační akci. Doporučila jsem mu, aby pozval na akci i PLDD, kteří také mohou odebírat krev na NLS, nebo je informovat v lékařských časopisech o tom, kde najdou informace o odběru. Rodiče se setkávají s neznalostí až odporem pediatrů tento jednoduchý podle návodu prováděný odběr dělat. Pan profesor mne ujistil v tom, co jako zdravotník tuším, že odběr není žádná složitý úkon, když se dodrží předepsaný postup a může ho proto udělat "kdokoli".

Pan profesor ocenil, že se zajímáme o správnou techniku odběru a opravdu byl rozmrzelý z toho, že krev bývá odebírána i v době 0-12 hodin po porodu. Slíbil mi, že prověří, že na jejich pracovišti mají kontrolní mechanismus, který by poznal, že byla krev odebrána "příliš brzy", tedy, že datum narození dítěte a datum odběru je méně než 48 hodin (metodika doporučuje odběr 48-72 hodin po porodu). 

Já velmi oceňuji komunikaci s člověkem, kterému jde o bezpečný život dětí a který iniciativu rodičů vítá. 

1 komentář: