čtvrtek 6. září 2018

Setkání s ministrem zdravotnictví

Dnes jsme se potkaly s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem ohledně vysvětlení poptávky po porodních domech a kontinuální péči porodních asistentek.

Předložily jsme mu za ambulantniporod.cz toto (dokument ke stažení)

V současné době je pro české rodičky jednou z možných voleb „ambulantní porod“ (předčasný odchod matky a dítěte domů z porodnice před uplynutím 72 hodin, upraveno Věstníkem 08/2013). Náplní ambulantního porodu ve své podstatě není průběh porodu jako takový. Rodičky musí pečlivě volit porodnici tak, aby vůbec byly fyzicky schopné brzy po porodu odejít - tato porodní turistika (a vlastně i ambulantní porody jako takové) je přímým důsledkem chybějících závazných standardů v péči o nízkorizikovou rodičku a plod/novorozence.

70 % žen a dětí odejde při AP do 24 hodin od porodu. Pro předčasný odchod však potřebujeme navazující péče terénních porodních asistentek (a ta tu chybí pro všechny rodičky), a aby všichni PLDD akceptovali prohlédnout dítě mladší 72 hodin. Rodiče se také setkávají v porodnici s překážkami ze strany dětských lékařů a sester, kteří nerespektují znění Věstníku MZ 08/2013.


V roce 2015 proběhlo v českých porodnicích 1102 ambulantních porodů (tj. cca 1 % všech porodů v porodnicích). V roce 2014 jich bylo 980 a o rok dříve 743. Přestože se pohybujeme v dosti nízkých počtech, za poslední dekádu se jedná o nárůst o cca 400 %. Statistiky za 2016 a 2017 stále zpracovává ÚZIS.
AP.cz disponuje údaji 156 ambulantních porodů za rok 2018.

Postřeh od matek:
Neexistence porodních domů přivádí i druhou stranu – zdravotnické zařízení (ZZ) -k nepříjemným situacím, že musí čelit požadavkům ze stran rodin, které není schopno nebo ochotno splnit. Tyto rodiny by velice pravděpodobně byly uspokojeny nabídkou porodních domů a zároveň by ZZ nebyla zatěžována požadavky těchto rodin (např. bonding, výdej placenty, koktejl z placenty, lotosový porod, sourozenci u porodu, porod pouze se zvolenou porodní asistentkou,…)

Žádné komentáře:

Okomentovat