úterý 4. září 2018

Novorozenecký laboratorní screening - audit?

Dotaz na primářku laboratoře Ing. Karolínu Peškovou

Dobrý den,

ráda bych zjistila, zda existuje nějaký způsob, jak laboratoř/e kontrolují, auditují správnost provádění odběrů krve v ZZ. Pracuji totiž s rodiči, kteří odchází z porodnice s dítětem před 72 hodinami po porodu a dovídám se běžně, že jim je nabízen screening i před uplynutím 48 hodin! Toto se dovídám také od rodičů, kteří jsou hospitalizování s dětmi v ZZ běžně, tedy 3 dny a víc. Mladá zdravotnice z ÚMPD mi dokonce sdělila, že běžně krev z paty vymačkávala! S věstníkem 06-2016 se setkala poprvé až ode mne.

Vím, kdy je doporučeno provádět NLS, četla jsem věstníky a považuji screening ze suché kapky za velmi přínosný test.
Dovedu si představit tragické důsledky toho, kdy se test pořídí brzo (dokonce v den porodu!) a novorozenec bude nemocný, nicméně test vyjde negativně.

Co byste doporučili rodičům, kteří se dozví později, že test byl chybně proveden?
Jakým způsobem je prováděna kontrola správnosti provádění odběrů a kdo to má na starost?

S pozdravem,...


Odpověď primářky laboratoře Ing. Karolíny Peškové

Dobrý den,

pokusím se shrnout Vaše otázky a odpovědět.

Za správnost odběru odpovídá osoba, která odběr provádí, tedy většinou sestřička v porodnici, vyšetření indikuje a potvrzuje razítkem na novorozeneckou kartičku lékař. My jako laboratoř zodpovídáme za správně provedený test a za jeho správnou interpretaci.

Pořádáme pravidelné edukace - přednášky pro sestřičky po celé republice a zároveň rozesíláme edukační materiály do všech porodnic a také na řadu gynekologií. Edukace se týká jak techniky odběru, tak vysvětlení přínosu a významu novorozeneckého screeningu, včetně vysvětlení, proč je důležité odebírat za definovaných podmínek daným postupem. Současně jsme v kontaktu se všemi našimi porodnicemi a probíhají individuální telefonické edukace a konzultace, pokud zjistíme problém v odběru nebo je třeba odebrat nový materiál.

Pokud rodiče chtějí novorozenecký screening zopakovat, měli by se obrátit na svého pediatra, který může novorozeneckou kartičku odebrat a s vysvětlením, proč je třeba test zopakovat zaslat do laboratoře a my test provedeme.

Pokud se ptáte na kontrolní mechanismy - má je nastavena každá porodnice a každá laboratoř.

Samozřejmě, že může dojít k pochybení, ale pevně věřím, že se vždy jedná o neúmyslnou chybu jednotlivce, kterým se samozřejmě všichni snažíme zabránit a předejít.

Jde nám všem o zdraví našich dětí. Proto ve zdravotnictví pracujeme a novorozeneckému screeningu se věnujeme.

S pozdravem

Karolína Pešková

Žádné komentáře:

Okomentovat