středa 2. května 2018

Diskriminační potvrzení od pediatra

Setkávám se s tím, že porodnice po rodičích, kteří chtějí ambulantní porod, vyžadují potvrzení od PLDD (pediatra), kterého rodiče před porodem vybrali pro své dítě. Požadují, aby se tento PLDD upsal, že po porodu registruje novorozence a poskytne mu péči. Tímto potvrzení dokonce někde podmiňují propuštění!

Pojďme se podívat, co říká Věstník 08-2013:
Fyziologický novorozenec se propustí do vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození, pokud to jeho zákonný zástupce požaduje a jestliže:
byl náležitě informován o skutečnosti, že v zájmu zajištění dalšího zdravého vývoje novorozence české odborné lékařské společnosti doporučují:
1. do 24 hodin po propuštění zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;
2. provedení odběru krve na screening dědičných metabolických poruch 48 – 72 h od porodu
Překlad
Zdravé miminko odchází s rodiči z porodnice předčasně domů, pokud to rodič chce a pokud byl informován, že v zájmu zdraví miminka lékaři doporučují do 24 hodin od propuštění návštěvu a péči pediatra a také doporučují odběr krve z patičky 48 - 72 hodin od porodu.

Co říká Česká neonatologická společnost o péči pediatra po propuštění novorozence z porodnice?


Dítě by mělo být vyšetřeno do 48 hod. po propuštění z porodnice pediatrem. 

Zdroj: KOJENÍ DONOŠENÝCH NOVOROZENCŮ, Autor: Anna Mydlilová ,Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP 

Co říkají porodnice o propouštění novorozence standardně, tedy ne předčasně a na žádost rodiče.


Jihlava:

V den propuštění z porodnice /pokud jde o víkend či státní svátek, tak první pracovní den po propuštění/ informujte svého obvodního dětského lékaře. Lékaře, kterého jste si vybrali, stačí pouze telefonicky kontaktovat a informovat ho o propuštění miminka do domácí péče. Obvodní dětský lékař Vás navštíví doma do tří dnů od propuštění. Doporučujeme si zapsat a připravit případné nejasnosti, dotazy, které vám během těchto tří dnů vyvstanou. Dětský lékař Vám je ochotně při první návštěvě zodpoví.

Obilní trh:

Před propuštěním podepisuje matka, že byla poučena o zaregistrování dítěte do 48 hodin u PLDD a předání propouštěcí zprávy.

Závěr

Všechno je doporučeno. O všem jsou všichni rodiče poučeni. Proč nepožadují porodnice potvrzení od pediatra od všech rodiček? Proč nekontrolují, že všechna miminka byla po odchodu na návštěvě pediatra / že je navštívil sám? Proč tímto potvrzením diskriminují rodiče podle způsobu odchodu z porodnice?

Odkazy:

Žádné komentáře:

Okomentovat